Zvýší technika úroveň politické kultury v Letňanech?

08. 03. 2017

Náš zastupitel Martin Halama komentuje na stránkách Letňanských listů využití audio a videotechniky při jednání ZMČ.

Zvýší technika úroveň politické kultury v Letňanech?