Vyjádření Svobodných k situaci kolem stavby Blanky

11. 08. 2013

Krajské předsednictvo Svobodných v Praze vyzývá Radu Hlavního města Prahy, aby neblokovala dostavbu tunelového komplexu Blanka těsně před jejím dokončením.

Krajské předsednictvo Svobodných v Praze vyzývá Radu Hlavního města Prahy, aby neblokovala dostavbu tunelového komplexu Blanka těsně před jejím dokončením. Automobilová doprava v Praze je v dlouhodobě neúnosném stavu, který ještě zhoršují regulační zásahy magistrátu. Na stavbu Blanky bylo z rozpočtu Hlavního města Prahy vynaloženo již více než 30 miliard. Nechceme, aby Praha zastavila projekt v této fázi, kdy je tunel prakticky dokončen. Lidé z domů sousedících se staveništi si již během stavby vytrpěli dost a nezprovozněnou Blankou trpí nyní obyvatelé domů v sousedství ucpaných dopravních tepen, samotní řidiči, podnikatelé i cestující v MHD. Nesouhlasíme s tím, aby si Rada MHMP brala obyvatele Prahy za rukojmí. Zastavením výstavby bude nutné z rozpočtu Prahy opět vynakládat další a v tomto případě naprosto zbytečné a nemalé finanční prostředky na konzervaci stavenišť. Zpochybnění platnosti uzavřené smlouvy mezi Prahou a generálním dodavatelem stavby a podezřelé činnosti související se schvalováním projektu a víceprací by měly řešit soudy resp. orgány činné v trestním řízení, stavba by ale měla pokračovat a měla by být co nejdříve dokončena.