Vše co jste chtěli vědět o Svobodném tržním řádu a báli jste se zeptat

13. 09. 2014

Množí se správné otázky, co je to náš nový tržní řád, proč jej přinášíme, čím lidem pomůže a zda nezhorší nynější stav, zejména zda nezpůsobí v pražských ulicích a tržištích chaos, zda nevytvoří nebo nezvětší korupční prostředí a v neposlední řadě kolik bude zavedení nového tržního řádu Pražany stát, za jak dlouho bude možno jej zavést a jestli to za to vůbec stojí. V případech, jako je tento, kdy se město k lidem nechová jako služebník, ale jako vládce, jsou Svobodní přesvědčeni, že to za prosazování nového konceptu tržního řádu stojí.

1. Stávající stav

Podle aktuálně platného a účinného tržního řádu je jakákoliv podnikatelská činnost na ulicích zakázaná. Ale můžete si požádat o výjimku. Když splníte úřední povolovací kolečko, požádáte, aby byl tržní řád novelizován, potom několikrát za rok ti šťastní a trpěliví jsou pojati do výjimky a mohou podnikat, a to podle přísného metru. Pořádek sice musí být, ale jde jej zachovat i za mnohem menší aktuální tuhé regulace, jak Svobodní navrhují. Vedle toho, že v současném systému „žmouláte čepici před úřadem“ a jste si vědomi své podřadnosti v celém úředním soukolí, legislativní nastavení, že o Vaši osobu je tržní řád novelizován a navíc se snaží ve své více jak stostránkové příloze stanovit katalog povolených činností pro každý patník v Praze, naprostý nesmysl. Jak z pohledu legislativně technického, tak z pohledu obyčejného zdravého rozumu. 

2. Koncept

Svobodní chtějí, aby si nikdo nepřipadal jako podřadný, aby nikdo „pokorně nežmoulal čepici“, aby důstojnost a svéprávnost každého z nás odráželo postavení města jako služebníka a aby tržní řád byl jednoduchý a srozumitelný pro každého. Svobodní jediní usilují o skutečné snižování byrokracie a pevného zakotvení státu a obce jako služebníka nás všech a začínáme na obecní úrovni.

3. Jak na to

V první řadě navrhneme znění tržního řádu „o deseti paragrafech“ tak, že mezi Vaším rozhodnutím provozovat např. pouliční prodej a jeho realizací nestojí město s povolovacím razítkem v ruce. Naopak město bude rozhodčím, který pokud se do „hry“ nevloudí chyba či faul, nebude vidět vůbec. Příklady táhnou, tedy pojďme na ně.

Příklad 1 Na zahradě Vám vyroste nadúroda rajčat, řekněme dvě vrchovaté lísky. Můžete nabídnout známým a rodině, rozdat je, přejíst se, nebo si dát ceduli o prodeji na dům, ale moc lidí okolo nechodí. Protože máte podnikatelského ducha a každá koruna dobrá, rozhodnete se je příští týden skočit prodat na Hradčanskou. Když řeknu dnes „rozhodnete se“, pražský úředník se směje, až se za břicho popadá. Netušíte, co vše to obnáší, a kdo tuší, ten se křižuje. Než byste to zvládli, rajčata by uhnila. S naším tržním řádem se však stačí pouze rozhodnout. Dojdete na Hradčanskou tramvají či autobusem, nebo se necháte dovézt autem. Za těch pět minut, co vykládáte ty dvě lísky a stojíte koly na chodníku, abyste nepřekáželi provozu, okolo prochází strážník a vůbec ho nenapadne Vám dát pokutu, protože jste udělal vše, abyste nebránili provozu na silnici ani na chodníku a postojíte jen na nezbytnou dobu (o městské policii pojednám v jiném článku). Postavíte se hned za železničním přejezdem a podchodem (výstupem) z metra Hradčanská na chodník ke zdi obepínající dejvické nádraží s výhledem na restauraci Dejvická sokolovna, postavíte si ty dvě lísky s cedulí na prodej a za hodinku můžete mít prodáno. Dnes byste za hodinku dostali leda pokutu, pokud nemáte úřední povolení. S naším tržním řádem však za hodinku nesete nějakou tu stovku domů na přilepšenou do domácího rozpočtu. Že je to málo? Pro mnohé z nás je to hodně a nakonec nemusí pršet, stačí že kape, a dobrého pomálu.

4. Co když to udělá každý a na ulici se strhne chaos?

Chaos se nestrhne. Tržní řád by jako jakýkoliv jiný moderní systém měl interaktivní mapu přístupnou ze sítě internet z domova, kde si budete moci toto místo jednoduše zarezervovat nebo pokud půjde o opravdu podnikatelsky vytížené a atraktivní místo, toto vysoutěžit či vydražit a rovnou, bude-li se k místu vztahovat poplatek, tento bezhotovostně uhradit. Zachováme podobně jednoduchý přístup i pro ty, kdo výpočetní technikou nevládnou, a v tomto bodě je čas na další příklad.

Příklad 2 Babička vypěstuje na zahrádce růže. Protože opět každá koruna dobrá, úrodu sklidí a rozhodne se ji prodat v centru. Když se dnes rozhodne, pražského úředníka bolí od smíchu bránice, protože úřední kolečko je o duševní zdraví a časově náročné, pro babičku zcela nemožné absolvovat. Proto nezřídka vidíme babičku, která jinak ač dáma, se nyní krčí ve stínu průchodu s náručí květin jako ten nejhorší zločinec, aby nedostala pokutu, a prodává ve strachu. To není správné. S naším tržním řádem si může bez povolení stoupnout v podstatě kamkoliv, kde nebude bránit provozu či jiným rezervacím a nebudete se příčit jednoduchému tržnímu řádu. Rozhodně není možné, aby „na blind“ své vhodné místo i přes velké množství rezervací naše babička z příkladu nenalezla. Pokud si bude chtít zajímavé místo v centru nebo zajímavých místech pojistit, může se (1) na obvodním úřadě zastavit a s pomocí úředníka si takové místo zarezervovat, (2) vyřídit tuto rezervaci telefonicky s tím samým úředníkem, (3) požádat si po telefonu „mobilní radnici“, aby k ní domu přijela a pomohla jí rezervaci zařídit u ní doma (když je ráda, že na místo prodeje a domů dojde svépomocí, ale návštěva úřadu by byla značně namáhavá) nebo (4) si nechat tuto rezervaci vyřídit pomocí příbuzných či sousedky. 

5. Obava ze sajrajtu či překážek na chodnících a silnicích? 

Nepřipadá v úvahu, protože i u Svobodného tržního řádu zůstanou nynější tři přílohy o hygienických, celních a veterinárních předpisech. Zároveň nebude docházet ani k zabírání chodníků či silnic tak, aby na nich bylo zrušen či podstatně omezen provoz, protože obecné ustanovení o tom, že stánek či podobné zabrání místa pro prodej či nabídku služeb nesmí být nikomu na újmu, provoz pěší či silniční nevyjímaje, bude doplněno o příkladmý výčet přesnějších pravidel, a to například zachování určité průchozí vzdálenosti na chodníku (pro dva běžné kočárky). Pro nadlimitní zábory pak zůstane k dispozici povolovací řízení (např. pro organizátory maratonů atp.), protože pokud jakákoliv činnost překračuje režim „běžné hry“ (stánek, potulná kovárna, pouliční čistič bot či trubadúr), mělo by se město – služebník zajímat více, jak to naruší provoz pěší či jiný a k čemu to bude dobré. 

6. Jak vlastně bude vypadat způsob rezervace? 

Otevřete si příslušnou městem spravovanou webovou stránku, kde bude interaktivní mapa Prahy. S využitím např. datové schránky se do systému přihlásíte, nebo zvolíte neregistrovaného uživatele s menšími oprávněními (k dispozici i pro cizince) – počítáme i s tím, aby nebylo možné si založit „tisíc účtů“ a zabrat si celou Prahu. Přiblížíte si místo, kde byste rádi provozovali podnikatelskou činnost. Místa, která nejsou způsobilá, například výlezy z metra, okolí přechodů či škol a školek či jinak nepoužitelná nebo nevhodná místa, nebude možno zarezervovat. Na Vámi vybraném místě vyznačíte plochu, kde byste rádi podnikali. Aplikace Vás nepustí přes nebo pod určitý počet metrů čtverečních, aby byla zachována volná soutěž i pro ostatní, nebo abyste si nezarezervovali poslední centimetr čtvereční, který reálně nelze využít bez přesahu do ostatních rezervací. Po vyznačení vyskočí rezervační formulář, kde zadáte parametry Vaší činnosti, tedy kdo, co, jak a jak dlouho bude vykonávat. Před dokončením rezervace budete nuceni zaškrtnout pole se souhlasem se seznámením se s předpisy, tedy s tržním řádem a přílohami (vše ke stažení a pročtení). Způsoby rezervace podle povahy žádanosti budou (1) prostá rezervace – vyznačíte prostor, vyplníte formulář a zarezervujete, (2) časová soutěž – v určitou hodinu se otevře rezervační prostor a kdo klikne nejdříve, ten rezervuje (např. v 17:00:00.00 se spouští časová soutěž, kdo klikne např. v 17:00:00.05 a bude první, vyhrál rezervaci) a (3) dražební rezervace – v určitou dobu se spustí dražební rezervace a kdo nabídne největší rezervační částku za prostor, ten má zarezervováno. Ponecháváme tím, aby si trh sám určil ceny. 

7. To je pěkné, ale co kontrola? 

Nehrozí, že se na jednom místě setkají dva stánkaři a nebudou schopni svůj nárok na místo snadno vyřešit. V první řadě bude mít na místo nárok ten, kdo si jej zarezervoval. Při rezervaci dostane každý k dispozici unikátní kód, který přivolaná oprávněná osoba (např. městský strážník) zkontroluje ve svém terminálu podobně, jako kontrolují revizoři čipové jízdenky nebo sms jízdenky. Pokud ani jeden nebude mít rezervaci, kdo dříve přijde, ten dříve prodává. Zároveň kdo nebude dodržovat parametry toho, co si zarezervoval, tak pokud nikomu a ničemu nebude vadit (ani předpisům), dokončí svou stávající rezervaci podle zásady, kde není žalobce, není ani soudce, ale pokud se překročením své rezervace dostane do konfliktu ať už s plynulostí dopravy či jinými oprávněnými zájmy, ponese za toto překročení běžnou odpovědnost, například za škodu či ušlý zisk, popřípadě podle přestupkového či jiného zákona. V případech těžšího porušování tržních pravidel bude možno postupovat podle stávajícího přestupkového zákona tak, že dotyčné osobě bude udělen zákaz činnosti na dobu odpovídající závažnosti porušení pravidel, a to až na dva roky. V tuto chvíli by nejvhodnějším orgánem pro výkon kontroly byl městský strážník, ale o městské policii opět pojednáváme v jiných článcích.

8. To bude stát majlant

Záleží na nabídkových cenách, tedy může a nemusí, nicméně zakázky budou zadány standardně podle zákona o veřejných zakázkách a rozhodně budou pod drobnohledem veřejnosti. Budeme chtít, aby se na této soutěži podílely i zahraniční společnosti se zkušenostmi (a levným provozem) v jiných světových metropolích a velkých městech. Zároveň náklady na vybudování tohoto systému si bude tržní život schopen zaplatit sám z úhrad za rezervace lukrativních míst a po jeho zaplacení bude možno poplatky snížit tak, aby se chod tržního řádu financoval sám. 

9. Jak to bude s korupcí? 

Svobodní nabízí jako jediná politická strana univerzální řešení, a to zmenšováním byrokracie za zmenšování prostředí náchylného ke korupci. Pokud Svobodní prosadí Svobodný tržní řád, v systému vypadne úřad jako místo pro potenciální nabízení úplatků za účelem snazšího povolení podnikání. Žádný povolující úředník, žádné lákadlo pro nabídky úplatků. Pokud bude kdokoliv nabízet úplatky či jednat jinak korupčně ať už vůči policistům, úředníkům se zbývající povolovací agendou nebo vůči správci interaktivního systému, použijí se stávající běžné postupy podle trestních předpisů a pokud by jakýkoliv policista či úředník neodolal, též navíc podle příslušných trestních a disciplinárních předpisů. 

Svobodní jsou přesvědčeni o správnosti prosazování tohoto konceptu, protože zásadně zmenšuje prostor pro podvádění, snižuje byrokratickou zátěž a vrací do našich životů správné nastavení svobody a odpovědnosti, kterým není již drahná léta na politické úrovni obecní či státní přáno.