Vladimír Šlachta: Proč Svobodní?

10. 02. 2016

Rozhovor s novým pražským členem Vladimírem Šlachtou. Proč se přidal ke Svobodným? A co by si přál zlepšit ve své městské části?

Vladimír Šlachta: Proč Svobodní?

1) Úplně jednoduše a polopatě, Vladimíre, proč Svobodní? Co tě motivovalo stát se členem?
Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, ale vývoj v naší zemi v posledních dvou letech mne bohužel nemohl nechat chladným. Poté, co jsem se vrátil z Vietnamu, kde jsem před tím několik let pracoval, mne šokovalo, jak jsme se stali línými myslet, protože všechno za nás řeší stát. Např. moji kolegové ve Vietnamu věděli, že když je vysoká inflace, tak prostředky, které jim zbyly po výplatě, investují do zboží pro obchod příbuzných, zlata či nemovitostí. Porovnejte to s tím, jak se starají o své budoucí zabezpečení lidé nejen v ČR, ale v celé Evropě...

Na jedné straně se nám snaží stát mluvit do běžných rozhodnutí našeho života - o využití prostředků stavebního spoření rozhoduje opatrovnický soud a ne rodiče, živnostník si nemůže rozhodnout, jestli chce kuřáckou nebo nekuřáckou restauraci, majitel bytu nemůže rozhodnout, komu byt pronajme nebo mu pronájem odmítne... Na druhou stranu, v oblasti bezpečnosti, kde vláda má jasnou zodpovědnost, není schopna reagovat, a ani po roce po začátku migrační krize nebyla schopna přijít s jakýmkoliv řešením. Plýtvá penězi, kam se jenom podíváte - dotacemi a dávkami zabíjí kreativitu a zodpovědnost lidí za vlastní životy.

Začal jsem přemýšlet, co mohu udělat. Tradiční strany v našem politickém spektru nezískaly moji důvěru a na druhé straně
populisté se snaží řešit většinou dílčí problémy, a to prostředky, které jsou z dlouhodobé perspektivy neefektivní a často pro mne nepřijatelné. Co mne zaujalo na Svobodných, je to, že jsou stranou, která vyznává demokratické principy a navrhuje racionální řešení.

2) Co podle tebe Svobodní mohou nabídnout lidem - voličům?
Svobodní nabízejí voličům racionální cestu, jak řešit problémy, a jejich program je pro aktivní část populace přitažlivý. Je tu spousta osobností, které mají co nabídnout a chtějí pracovat, takže to je fakt paráda! Proč ale nejsou Svobodní po sedmi letech v parlamentu? Lidé mají strach volit Svobodné, protože nevěří tomu, že jsou schopni ve volbách uspět. Deficit vnímám ve dvou oblastech:

* práce s voliči a příznivci strany na místní úrovni - je třeba každodenní diskuse doma, na pracovišti, mezi přáteli
přesvědčovat, že to má smysl, poukazovat na úspěchy, kterých strana již dosáhla.
* roztříštěnost témat na celorepublikové úrovni - strana se snaží vyjadřovat ke každému problému, ale z vnějšku díky tomu
působí poněkud nevyhraněně.

Z diskuzí na webu a facebooku vnímám, že je víc lidí, kteří si toho všimli, takže teď se stačí jenom polepšit a najít efektivní
cesty jak přesvědčit voliče, že Svobodní jsou správná volba. ;)

3) Jak by měla podle tebe vypadat ideální městská část? Řekněme třeba Lipence, co by měla zlepšit?
Recept je jednoduchý - maximum informací občanům, aby mohli spolurozhodovat o dění ve svém bydlišti a následně u voleb
zhodnotit, jak kdo přispěl. Vedení obce musí využívat efektivně a hospodárně svěřené prostředky. Bohužel v prostředí plném dotací je ohromný prostor pro korupci a rozhazování. S tím je potřeba skoncovat.

4) Jaké máš plány do budoucna?
V současné době můj profesní život prochází změnou. Poté, co jsem dlouhou dobu pracoval ve vedení velkých společnosti, jsem si  před rokem začal doplňovat pedagogické vzdělání, abych mohl učit na 2. stupni základní nebo na střední škole. Pracuji také na otevření vlastní jazykové školy, tak mi držte palce. Myslím, že vzdělání a prostředí, ve kterém žijeme, je tím, co naší zemi pomohlo uspět a proslavit ji za hranicemi, a dnes se na to dost zapomíná. Chci svojí drobnou měrou přispět k tomu, aby se lidem tady dařilo. V soukromí chci, aby moje rodina žila v bezpečí a moji synové získali vzdělání, které jim umožní se ve společnosti uplatnit.  K obojímu věřím, že přispěje moje práce pro Svobodné.

5) Co schází naší zemi? A naopak, co si myslíš, že je tady skvělé?
Máme tady úžasné lidi a díky tomu se nebojím o naši budoucnost. Důležité je, abychom se nenechali nutit tupě přebírat nesmysly, které se nám snaží vnutit orgány EU nebo jiné ambiciózní party.