Svobodný veřejný prostor

08. 09. 2014

Aktivisté bijí na poplach: "Obchodní centra vysávají život z ulic."

Položme si ale otázku, proč tomu tak je. Proč je výhodnější pronajmout si stánek na promenádě v obchodním centru, než na přilehlém náměstí nebo ulici? Je to bohužel kvůli přebujelé regulaci veřejného prostoru. Zatímco v obchodním centru stačí podepsat nájemní smlouvu a platit, na ulici je to mohem komplikovanější.

 

Každý, kdo chce využít veřejného prostranství, musí požádat o schválení záboru. Nestačí zaplatit jen nájemné, které bývá za kus chodníku často přemrštěné, je nutné i osm krát navštívit úřad a TSK a zaplatit pár poplatků. Mezitím může mít správný úředník dovolenou nebo jen špatnou náladu a celé se to vleče řadu týdnů. Bohužel to vytváří i prostor pro korupci.

Než ale dostanete zábor, zkontroluje úředník, zda je vůbec jakýkoliv prodej na tom místě dovolen. V celé Praze totiž tržní řád prodej zakazuje, vyjma těch míst, které uvádí v příloze. Trřní řád má deset odstavců, příloha s vyjímkami asi 100 stran. Do přílohy lze místo dostat jen změnou vyhlášky, kterou zastupitelé schvalují jen dvakrát ročne.

Podnikatel, který by chtěl na zkoušku něco prodávat u sebe před domem tak musí nejméně půl roku předem začít obíhat úřady. Stejně tak restauratéři musí mít i dobré znalosti meterologie nebo mít dobré rosničky, aby dopředu odhadli, na kdy si mají vyjednat a dopředu zaplatit zábor pro oblíbené restaurační zahrádky.

To se nám nelíbí. Připravili jsme proto návrh nového tržního řádu, který spolu se zjednodušením procesu vyřizování záborů a odstraněním zbytečných poplatků vnese na pražské chodníky férovou soutěž, aby podnikatelé, živnostníci, pořadatelé kulturních a sousedských akcí mohli veřejný prostor skutečně využívat a abychom naše "vysáté" ulice oživili a náměstím nenásilně vrátili původní význam.