Rok po volbách na Praze 3 očima Svobodných

22. 11. 2015

Svobodní na Praze 3 oslavili před pár týdny výročí od zvolení dvou svých zastupitelů na radnici. Jak tento rok své funkce Tomáš Štampach s Mojmír Mikulášem hodnotí a jakých úspěchů se jim zatím povedlo dosáhnout?

 

 

Rok po volbách na Praze 3 očima Svobodných

Uplynul už rok od Vašeho startu v komunální politice? Uvědomili jste si to?

MM: Ano, to výročí určitě vnímáme. Vstupem do politiky se nám přece jen dílčím způsobem změnil život. Obecně mám ale pocit, že ten uplynulý rok relativně utekl.

TŠ: Já bych kolegu Mojmíra možná trochu doplnil a zároveň upřesnil Váš dotaz. Osobně vnímám, že v dnešních dnech uplynul rok od našeho zvolení do Zastupitelstva MČ Praha 3, nikoliv však od našeho startu v komunální politice. O komunální politiku jsme se již dlouhodobě zajímali, rok před komunálními volbami jsme pak intenzivně sledovali jednání zastupitelstva, usnesení rady či výborů a komisí a toto vše komentovali a k tomu vydávali stanoviska. Náš start v komunální politice se tak datuje mnohem dříve, než byl náš vstup na „půdu“ zastupitelstva.

MM: Tomáš má v tomto ohledu určitě pravdu. Navíc právě díky té naší aktivitě jsme se již pár měsíců před volbami vzájemně seznámili s některými zástupci pravicových stran, což nám výrazně ulehčilo povolební komunikaci.

Nejsilnější zážitek?

MM: Emočně nejvýraznější moment byl pro mne volební úspěch. Díky němu jsme dostali možnost v určené míře ovlivňovat dění na naší Praze 3 a díky této roli tedy reprezentovat Svobodné. A jsem moc rád, že v rámci našeho působení na Praze 3 se držíme zásad našeho programu a vždy jednáme podle našeho přesvědčení. Falešná politická korektnost nemá v našem přístupu místo.

TŠ: Nejsilnějším zážitkem určitě byla ustavující schůze zastupitelstva a složení slibu zastupitele. Při tomto krátkém okamžiku mi proběhla hlavou celá náročná a úspěšná volební kampaň a zároveň jsem pociťoval hrdost, že jsem jedním z 35 lidí, který má tu čest zastupovat svým hlasem obyvatele Jarova, Žižkova a Vinohrad.

Co se povedlo?

MM: Velký úspěch jsme zaznamenali hned v povolebním a raném zastupitelském období při obsazování pozic ve výborech zastupitelstva a komisích rady. Tyto výbory a komise nejsou pro voliče tolik viditelné, ale jako poradní orgány plní důležitou roli. Nám se podařilo prosadit všechny naše nominanty do většiny výborů i komisí. Díky tomu jsme zapojili do komunální politiky nejen nás zastupitele, ale i další členy či odborníky se Svobodnými názory. A díky těmto zástupcům zase máme informace o dění v jednotlivých oblastech.

Za příklad osobního výsledku činnosti ve výboru pro územní rozvoj bych rád zmínil svůj úspěch s omezením a v konečném důsledku s ukončením poskytování darů z Fondu rozvoje, z kterého byly dříve „sponzorovány“ i soukromé domy. Z tohoto fondu budou nově poskytovány prostředky na opravu činžovních domů pouze formou bezúročné půjčky a na základě jasných pravidel.

TŠ: Naprostý souhlas s Mojmírem. Velký úspěch jsme zaznamenali v povolebním vyjednávání, kdy se nám podařilo získat post předsedy Výboru finančního a množství členů v ostatních výborech a komisích. Politické dění na trojce tak z pohledu Svobodných neovlivňujeme pouze my s Mojmírem, ale plno dalších našich členů a příznivců, kteří jsou v daných oblastech odborníky.

Na další viditelné úspěchy je však zatím brzy. V současné chvíli máme za sebou rok nováčkovského rozkoukávání. Momentálně analyzujeme současný stav Prahy 3 a jejího politického vedení. Již teď máme v hlavách plno nápadů, co a jak zlepšit, uvidíme, zda se nám podaří do konce našeho volebního období alespoň část našich představ realizovat, určitě by to bylo ku prospěchu všech našich sousedů.

Negativa?

MM: Z politické oblasti jsem nejvíce znechucen politikou Ž(n)S, kde mají nejsilnější roli zástupci Strany zelených a jejich působení dle toho vypadá. Levicový aktivismus a opakované pokrytectví jsou základním rysem jejich působení.

Dílčím osobním překvapením bylo množství času, které je třeba komunální politice věnovat, pokud člověk k roli zastupitele a člena poradních výborů či komisí přistupuje odpovědně. Je potřeba obětovat část času pracovního i osobního, což zase vyžaduje pochopení rodiny.

TŠ: Negativem je samozřejmě chybějící čas. Člověk, který je v komunální politice v opozici a politika tak není jeho zdrojem příjmů, se bohužel nemůže věnovat úplně všem problémům, kterým by chtěl. V této souvislosti zde mohu uvést, že za to, že jsem zastupitel, předseda Výboru finančního a člen komise pro IT, tak dostávám měsíční odměnu ve výši 2.221 Kč. Z této částky opravdu není možné uživit rodinu a tudíž já i Mojmír musíme mít své civilní zaměstnání a komunální politika a starost o věci veřejné je naším koníčkem ve volném čase. Velké poděkování tak musím směřovat přítelkyni, která má až neuvěřitelné pochopení pro tuto moji činnost. Dovolím si také zmínit, že mám zatím 100 % účast na všech jednáních výše uvedených orgánů a taktéž i ostatní Svobodní jsou v docházce velmi disciplinovaní, což mj. ukázala i podrobná analýza nezávislého serveru Kauza 3.

Co se týče politických kauz, tak za poslední rok spatřuji především 2 negativa a oboje bohužel v souvislosti s aktivistickou politikou Ž(n)S. Prvním případem je Iniciativa Klinika, kdy dotyční squatteři obsadili jednání zastupitelstva a podporováni klubem Ž(n)S si zcela nelogicky vymohli od přítomných zastupitelů podporu pro svoji činnost a následně získali od státu za výhodných podmínek objekt polikliniky v Jeseniově ulici. Jejich činnost však pro řadu obyvatel v okolí je problematická a narušuje dobré sousedské vztahy a to hlukem a závanem marihuany či jiných omamných látek.

Druhou negativní kauzou pak bylo uzavření MŠ Buková. Od počátku nevinně se tvářící rekonstrukce objektu technicky zastaralé budovy se stala hlavním politickým tématem. Bohužel Ž(n)S si začali brát v této situaci za rukojmí děti, což mi přijde neuvěřitelně nefér a jen se tak ukázalo, že jim nejde o zlepšení naší městské části, nýbrž jen o vlastní zviditelnění a způsobení co největšího povyku a halasu.

MM+TŠ: Závěrem tohoto našeho rozhovoru bychom se i touto formou rádi oslovili občany Prahy 3, kteří se na nás obracejí se svými podněty a mají v nás důvěru: „Věřte, že toto nás opravdu nabíjí pozitivní energií a dodává síly a chuť do další práce. Budeme se těšit s Vámi na viděnou v ulicích trojky, v tradičních žižkovských hospůdkách či zprostředkovaně skrze naše sloupky v Radničních novinách a našich webových a facebookových stránkách“.