Svobodní po roce v Uhříněvsi

26. 11. 2015

Radovan Koutský je jeden z dalších zastupitelů Svobodných v Praze, kteří slavili rok od zvolení na radnici. Jak to vnímá on?

Svobodní po roce v Uhříněvsi

"Je to již skoro rok, co jsem jako člen Strany svobodných občanů (na kandidátce STAN) usedl do zastupitelstva naší MČ. Jedním z mých předvolebních slibů byla větší otevřenost radnice a lepší komunikace s občany. Slyšel jsem v tomto smyslu řadu výtek na předchozí vedení, takže od nového obsazení radnice jsem si sliboval více otevřenosti a vstřícnosti.

Na prvním zasedání zastupitelstva jsme si po vyjasnění pravidel prosadili audio-video záznamy ze zasedání a já jsem navrhoval úpravu stávajícího jednacího řádu tak, aby byl v programu zasedání, mimo jiné, vždy zařazen bod RŮZNÉ, kde se mohou vyjadřovat i občané k jakémukoliv problému. Můj návrh jednacího řádu neprošel, ale koalice podala svůj návrh, který byl nakonec schválen, a tento bod tam již je. K jednotlivým bodům jednání je sice vystoupení občana podmíněno písemnou přihláškou, ale toto se naštěstí nepraktikuje. Díky mnou iniciovaného návrhu se také prosadilo zveřejňování příloh pro jednání zastupitelstva na internetových stránkách MČ. Musí být zveřejněny ve chvíli, kdy je vyvěšen program jednání, aby občané měli možnost se včas připravit pro případný dotaz. Není to vždy ovšem snadné. Z řad radních jsme slyšeli termíny, že naše návrhy jsou politické žvásty a populistické, demagogické výlevy. Bohužel, návrhy, které nejsou radou do programu schváleny, se stále nezveřejňují. Nevím, kdo dal radním právo naše předlohy takto hodnotit a dokonce i cenzurovat tím, že nejenom naše návrhy nejsou zařazeny na program jednání, ale bohužel nejsou ani nikde zveřejňovány. Občané si pak musí zákonitě myslet, že jsme parta křiklounů, která jen kritizuje, ale nenavrhuje řešení. Nemáme za sebou aparát placených úředníků a právníků, a proto jsme nuceni všechny informace hledat na internetu, obcházet kanceláře úřadu MČ i Magistrátu, hledat ve starých zápisech ze zasedání ZMČ. Logicky se proto možná dopouštíme chybných závěrů a tím se spouští spirála dlouhých, nic neříkajících debat a oboustranných obviňování.

To je to, co mne trápí. Tady mi trochu chybí i zpětná vazba občanů Uhříněvsi. Z řadou občanů jsem se potkával na našich akcích "U piva", které budeme určitě opakovat, na ulicích a v hospůdkách. Naslouchal jsem názorům a často to byly kritické na dění v naší MČ. Bohužel je ale místo, kde se občan může vyjádřit k dění v obci, mimo voleb především veřejné zasedání zastupitelstva a tam opravdu názory jednotlivých občanů moc nezaznívají. Buď tedy naše radnice funguje tak dokonale, že není až tak co napravovat a vše je v souladu se zájmy občanů Uhříněvsi, nebo jsou občané již tak apatičtí k tomu, co se v naší MČ děje, rezignovali a nevěří, že by se někdo jejich problémy a vůbec dalším rozvojem naší MČ zabýval. Přitom rozjeté developerské projekty a navrhované úpravy územního plánu představují již teď obrovskou zátěž pro celou Uhříněves. Především v oblasti školství, dopravní dostupnosti a nakupování. My, zastupitelé za STAN a Stranu svobodných občanů a naši spolupracovníci, čekáme i na Vaše podněty a připomínky. Jsem životní optimista. S každými dalšími volbami přichází nová šance zvolit nové lidi a změnit priority města. V mém úsilí udělat Uhříněves místem, kde se dobře žije a hlavně podle svého, určitě nepolevím."

 

- Radovan Koutský