Svobodní nechtějí, aby Praha kupovala sídliště ČEZ v Písnici

29. 11. 2016

Krajské předsednictvo Svobodných nesouhlasí s nápadem ZHMP zadlužit městskou část Praha-Libuš nákupem sídliště.

Svobodní nechtějí, aby Praha kupovala sídliště ČEZ v Písnici

Minulý týden vzbudilo pozornost Svobodných usnesení zastupitelstva Prahy, kterým vyzývá městskou část Praha - Libuš k účasti na veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy „Bytový fond Písnice,” zveřejněnou ČEZ a.s. Zastupitelé zároveň schválili poskytnutí bezúročné půjčky městské části Libuš na nákup celého sídliště se splatností 20 let.

Pražští Svobodní považují za absurdní, aby ZHMP vyzývalo MČ Praha – Libuš k bezprecedentnímu zadlužení. Městská část, která má rozpočet 40 milionů Kč si nemůže brát půjčku přesahující jednu miliardu korun. Předpokládaná cena ve veřejné soutěži je odhadována na částku 1,3 miliardy Kč, což představuje zhruba čtyřicetinásobek ročního rozpočtu. Svobodní považují za optimální stav, když stát, města, obce i městské části hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a bez dluhů.

„Nesouhlasíme s poskytováním bezúročné půjčky za účelem pořízení bytového fondu. Do předmětu činnosti měst a obcí dle našeho názoru nepatří podnikání v oblasti bytového hospodářství. Města a obce mají mít pouze omezený počet bytů pro řešení krizových situací,” říká Tomáš Štampach, předseda pražských Svobodných.

Veřejná dražba Bytového podniku Písnice, jehož součástí je 739 bytů, 20 nebytových prostor a část přilehlých pozemků má proběhnout již tento pátek 2.12.2016. „Nesdílíme obavy nájemníků, které se v souvislosti s prodejem zmiňují. Všichni nájemci mají uzavřené nájemní smlouvy, které přejdou ze zákona na nového vlastníka. V jejich postavení se změnou vlastníka a budoucího pronajímatele nic nemění. Podporujeme ale požadavek těch nájemníků, kteří se snaží na poslední chvíli termín dražby odložit, aby se sami a dostatečně připraveni mohli veřejné soutěže také zúčastnit, například jako členové případně vzniklého bytového družstva.,” doplnil Mojmír Mikuláš, pražský místopředseda.

Pražští Svobodní prodej dlouhodobě sledují a budou informovat o svém pohledu na věc. Tomáš Štampach i Mojmír Mikuláš jsou zastupiteli městské části Praha 3.

Zdroje: usnesení Zastupitelstva HMP č 21/27 ze dne 25.11.2016