Svobodná doprava v Praze

08. 09. 2014

Jednou z priorit Svobodných je zajištění svobodné dopravy v Praze. Město nemá zbytečně podporovat jeden druh dopravy na úkor jiného. Nechceme diktovat lidem, zda mají jezdit MHD, autem či na kole. Obyvatelé Prahy sami lépe vědí, jak a čím se chtějí přepravovat, a magistrát Prahy jim v tom nemá klást umělé překážky ve formě zbytečných omezení a poplatků. 

Kvalitní dopravní infrastruktura, která umožní obyvatelům pohodlnou a rychlou přepravu, je základním atributem moderního města. Praha se rozvíjí, počet obyvatel roste, vznikají zde nové kancelářské a další podnikatelské objekty. Ruku v ruce s tím má město zajišťovat rozšiřování silniční infrastruktury, a to tak, aby se v koncepci řešení dopravních staveb v co nejmenší míře negativně zasahovalo do života Pražanů, a přesto došlo ke zkapacitnění dopravy. Pouze zkapacitnění silniční infrastruktury, nikoliv její umělá regulace z pozice magistrátu, zajistí dlouhodobý rozvoj města a kvalitnější prostředí pro život obyvatel Prahy. Svobodní proto budou prosazovat dostavbu městského silničního okruhu a dalších klíčových dopravních staveb, díky kterým bude bez potřeby vzniku omezení a regulací přirozeně klesat dopravní zátěž v centru Prahy a obyvatelům se výrazně zvýší komfort v přepravě. Je nutné si uvědomit, že silniční infrastrukturu využívá pravidelně kolem 40 % Pražanů pro soukromou individuální přepravu, podnikatelé zásobující obchody, autobusy MHD a další.

Svobodní dlouhodobě kritizují další dopravní regulace plánované současnou Radou hlavního města Prahy a po zvolení do Zastupitelstva budou proti těmto regulacím bojovat i z pozice zastupitelů. Mezi jedno ze zásadních omezení, které se dotkne většiny obyvatel Prahy, je záměr magistrátu zavést tzv. nízkoemisní zóny, které způsobí omezení vjezdu do širšího centra (včetně např. Holešovic apod.) pro starší auta vyrobená zhruba před rokem 2006. Tímto omezením budou výrazně znevýhodněny nízkopříjmové skupiny obyvatel, které si nové auto nemohou dovolit, a rovněž na to doplatí obyvatelé na hranici plánované nízkoemisní zóny, u které bude zvýšená koncentrace aut. Zkušenost v některých městěch západní Evropy rovněž prokázala, že po zavedení nízkoemisní zóny v centru města se kvalita životního prostředí ve městě dokonce zhoršila.

Svobodní nesouhlasí se současnou podobou „modrých“ parkovacích zón a ani s plánovanou koncepcí pražského magistrátu. Současné modré zóny jsou pro rezidenty zpoplatněny, obec ale přitom nenabízí za tento zbytečný poplatek žádnou novou protislužbu a dokonce vydává větší počet parkovacích karet, než je reálný počet parkovacích míst. Další zásadní nevýhodou je nepřenositelnost. Obyvatel jedné městské části se běžně pohybuje v průběhu dne v jiných částech Prahy, ve kterých ovšem již v modré zóně zaparkovat nemůže. Modré zóny výrazným způsobem ztěžují život živnostníkům, kteří mohou navštěvovat své klienty sídlící v „modré“ zóně jen s velkými obtížemi. Svobodní přicházejí s vlastním lepším konceptem parkování v Praze. Základním předpokladem je umožnění vzniku nových parkovacích kapacit soukromými subjekty a následné zavedení jedné zóny na celém území hlavního města Prahy, která by byla pro obyvatele Prahy bezplatná.

Páteř pražské dopravy tvoří rovněž městská hromadná doprava. Věděli jste, že dopravní podnik pokrývá tržbami z jízdného jen zlomek reálných nákladů na přepravu? Veděli jste, že město dává každý rok čtvrtinu všech svých peněz formou dotací na provozní výdaje pražského dopravního podniku? Dopravní podnik, jehož majitelem je hlavní město Praha, je naprosto netransparentní moloch, u kterého je nutné začít finančně optimalizovat výdaje tak, aby byl ideálně finančně soběstačný, jako je to běžné u jakékoliv jiné zdravé firmy. Svobodní chtějí po vzoru konkurenčního prostředí na želežniční trati Praha–Ostrava umožnit vznik konkurence v autobusové dopravě v Praze a umožnit využívání zastávek MHD i soukromým dopravcům, kteří by mohli své služby nabízet dle svého uvážení, dle svého jízdního řádu a bez účasti města a zbytečného centrálního plánování ROPID.