Svobodná a férová Praha

08. 09. 2014

Pamatujete, jak dlouho už bojujeme proti korupci? Pět nebo deset let? Zlepšila se situace? Zdá se, že ne příliš. Pod heslem odstranění korupce se totiž navrhují stále nové regulace. Jenže smysl pro férovou hru se nedá uzákonit. Regulací se korupce neodstraní. Přitom podstatou korupce je snaha, aby nevyhrál ten nejlepší. Svobodní jako první akcentují úsilí o férové prostředí. O férové zákony, o férové podmínky na radnici.

Prosazujeme spravedlivé podmínky pro občany, věříme, že se sami dovedou rozhodovat a že je pro ně nejlepší, když si sami rozhodují o svých penězích, namísto toho, aby je odváděli v daních a poplatcích. Prosazujeme férové podmínky pro podnikatele, aniž by některé obory byly diskriminovány různými zákazy a jiné naopak zvýhodňovány různými podporami.

Vyrovnaný rozpočet považujeme za základ spravedlivé politiky. Považujeme za nepřípustné, aby občané byli zadlužováni, aniž by se k tomu mohli vyjádřit. Pokud se obec ve zcela výjimečné situaci musí zadlužit, mělo by se o tom obligatorně konat lidové hlasování.

Požadujeme, aby Policie plnila v celém rozsahu povinnosti, které jí ukládají právní předpisy. Je zbytečné, aby se působnost překrývala. Městská policie by se tak mohla soustředit na čistě komunální záležitosti. Některé komunální záležitosti dokonce vůbec nemusí vykonávat uniformované síly, což je podstatně úspornější.  

Občané mají právo mít k dispozici dokumenty a podklady, které souvisí s rozhodováním na radnici. U veřejných zakázek není možné uplatňovat obchodní tajemství. Nejen to. Podstatou transparentní demokratické politiky je to, že před každým rozhodováním mají politikové návrh vysvětlit veřejnosti a schválit by měli pouze to, pro co získali většinovou podporu veřejnosti. A veřejnost by měla mít možnost zastavit rozhodnutí, se kterým nesouhlasí. I když některé programové cíle mohou vypadat radikálně, nechceme je prosazovat bez podpory veřejnosti.