Sociální inženýrství v praxi aneb konec heren v Praze

27. 11. 2015

Zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo ve čtvrtek večer vyhlášku, která ruší všechny herny v Praze. Celkem se zákaz týká 212 heren, v provozu zůstane 101 provozoven označených jako kasino.

 

Sociální inženýrství v praxi aneb konec heren v Praze

Zastupitelé se jistě inspirovali historickou zkušeností, která říká, že když se schválí zákaz, problém zmizí, jak bylo patrné např. ve 20. letech minulého století v USA, kde byla zavedena prohibice a všichni občané přestali pít. Tedy kromě těch cca 80 milionů co pít nepřestali. Tolik tedy k úspěchu zákazů. Problém nezmizí, jen se přesune do černé ekonomiky.

Zakazování hazardu je chyba a to hned ze dvou důvodů. První je ekonomický, pokud budeme uvažovat tři zaměstnance na hernu (což je střízlivý odhad), přijde o práci více než 600 lidí. Navíc od začátku roku do konce září bylo z hazardu vybráno 675 mil. Kč a mezi radnice městských částí bylo rozděleno 276 mil. Kč. Toto jsou peníze, které budou v rozpočtu od příštího roku chybět. Samozřejmě ne všechny, ale část z nich. Nejedná se zrovna o malou částku a ta bude muset být nějak nahrazena. Předpokládám, že to bude nahrazeno navýšením poplatků, které se dotknou nás všech. Napadá mě například daň z nemovitostí, poplatky za odpad atd. Na zrušení heren tak doplatíme my všichni občané Prahy.

Jistě je možno argumentovat, že gambling přináší tolik sociopatologických jevů, že v tomto případě není možno na něj nahlížet jen přes finance, ale je třeba myslet na pozitivní sociální přínosy zákazu. Ale zde je právě druhý důvod, proč je zákaz chybou. Pokud již příjmeme premisu, že stát (nebo město) má právo rozhodovat o osobním životě obyvatel, která je podle mě zcela chybná, je jasné, že eliminace patologických jevů se mnohem lépe provádí v legálních podnicích, které je možné regulovat, je možné zavádět různé karty hráče, nutit hráče k pauzám atd. V černých hernách toto možné není a že by černé herny nevznikly je pouze představa sociálních inženýrů. Co se týče např. zvýšené drobné kriminality v okolí heren, to by měl být úkol pro Městskou policii, ale to by musela redukovat svou hlavní činnost, tj. vybírání pokut. Ochrana závislých hráčů, kterou se konatelé dobra často zaštitují, tak bude ještě nižší.

Zákaz heren tedy nic nevyřeší, je to jen čirý populismus, který neřeší problém, jen ho zametá pod koberec, ale sociální inženýři si mohou udělat další čárku a přemýšlet kam svou touhu po konání dobra zaměří příště.