Rozpočet na rok 2017 aneb plýtvání finančních prostředků

30. 11. 2016

V minulém týdnu zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo rozpočet na rok 2017. 

Rozpočet na rok 2017 aneb plýtvání finančních prostředků

Začněme tou pozitivní zprávou, městské části tak mají dostatek času schválit svoje rozpočty do konce roku a nezačínat rok nový v rozpočtovém provizoriu. A tím klady celého rozpočtu bohužel končí.

Podívejme se podrobněji na skladbu rozpočtu. Výdaje města mají být přes 65 miliard korun, z toho běžné výdaje tvoří 49,5 miliardy korun, na investice (kapitálové výdaje) má jít přes 15,6 miliardy korun. Příjmová stránka je naplánována na 47 miliard korun. Aby byl rozpočet formálně vyrovnaný, budou k pokryti schodku ve výši 18 miliard korun použity úspory minulých let. Magistrát tak utrácí rezervy, které byly vytvořeny předchozím vedením města a které by rozhodně neměly sloužit pro financování běžného provozu. Již z prvotního přečtení těchto čísel je tedy zřejmé, že takto rozpočet vypadat nemá.

Z podrobnějšího zkoumání jednotlivých ukazatelů vyplývá, že současná koalice rychlým tempem zvyšuje běžné výdaje, oproti loňskému roku o 2,4 miliardy korun. Naproti tomu nárůst kapitálových výdajů o 1,7 miliard korun je vzhledem k současnému tristnímu čerpání investic znamení toho, že Praha v době ekonomické prosperity stagnuje a nerozvíjí se. Připomínám, že v předchozích letech se magistrátu podařilo reálně na investicích utratit ročně vždy jen okolo 6 miliard korun a větší nárůst se nepředpokládá ani v letošním roce. Tudíž finance původně plánované na rozvoj města jsou v dalších letech postupně „projídány“ v rámci běžných výdajů.

Ač v rozpočtu lze nalézt celou řadu zbytečných položek, dovolím si zde zmínit agendu spojenou se Smart Cities. Tento novodobý koncept zeleného socialismu, který si Praha snaží vzít za svůj, nás má jen v příštím roce stát 150 milionů korun. 50 milionů Kč je určeno na projektovou kancelář a dalších 100 milionů Kč je určeno jako investiční rezerva. Proč jsou tyto finance naplánovány neurčitě? Že by se za celým projektem skrývala touha pomáhat „bližnímu svému“? A kolik nás tato „sranda“ bude stát v letech příštích? Obávám se, že proti tomu Opencard byla levnou záležitostí.

Aby se vládnoucí koalice zalíbila lidem, má v plánu zvelebovat oblíbenou zoologickou zahradu. Plánuje se tak současně výstavba čtyř nových pavilonů – pro pandy velké, gorily, lední medvědy a australskou zvířenu. Cena v součtu přesahuje půl miliardy korun, v roce příštím tedy cena bude „jen“ něco přes 30 milionů Kč, ale zbytek bude jakýmsi „dárečkem“ pro budoucí vládce Prahy. Domnívám se, že není nejrozumnější stavět najednou čtyři nové expozice, pražany trápí více jiných a důležitějších starostí.

 

Autor Tomáš Štampach je předsedou Výboru finančního MČ Praha 3 a předsedou pražských Svobodných.