Průhledná radnice

08. 09. 2014

Pod pojmem PRŮHLEDNÁ RADNICE si lze představit například moderní prosklenou budovu, do které nakukují kolemjdoucí a kontrolují úředníky, zdali za peníze daňových poplatníků jen tak nelekují. Takhle to ale Svobodní nemyslí. 

 

PRŮHLEDNÁ RADNICE je takové zastupitelstvo, které nezatajuje svým občanům své výdaje, ale naopak je zveřejňuje na Internetu, aby mohl kdokoliv nahlédnout a udělat si obrázek o tom, jak obec se svěřenými prostředky hospodaří. Takové zastupitelstvo, které se v uzavíraných smlouvách neohání obchodním tajemstvím a opět je zveřejňuje na Internetu. O jakém obchodním tajemství je ostatně řeč, když jednou ze stran je daňový poplatník, zastoupený zastupitelem, jak z podstaty slova vyplývá. Je to jako byste poslali za sebe podepsat smlouvu svého právníka a on by vám jí pak odmítl dát přečíst s odkazem na obchodní tajemství. Smlouva, uzavřená obcí, která dokonce obsahuje hrozbu sankce v případě zveřejnění, je pak doslova nehoráznost.

Svobodní se také domnívají, že by měly být na Internetu veřejně přístupné všechny zápisy z jednání, hlasování a usnesení rady a zastupitelstva, přičemž hlasování by mělo být, vyjma snad personálních voleb, veřejné. Tento požadavek bohužel naráží na zákon o obcích, který jasně říká, že zasedání rady jsou neveřejná, ale špatný zákon si žádá o změnu stejně jako zabetonované neprůhledné radnice. Tou změnou jsou Svobodní se svým programem.