Pořádání farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad

26. 01. 2017

Dne 24. ledna 2017 se uskutečnilo mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 3, které se týkalo provozování farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad. Naši zastupitelé v této městské části, Tomáš Štampach a Mojmír Mikuláš, byli pochopitelně u toho. Přinášíme vám tak jejich názor na celou kauzu.

Pořádání farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad

Stručný pohled do minulosti podnikl Mojmír Mikuláš: „Farmářské trhy na nám. Jiřího z Poděbrad začaly svoji činnost v roce 2009. Tehdy radnice nakoupila potřebný mobiliář včetně stánků, zřídila vodovodní přípojky a zařídila všechny další důležité věci týkající se možnosti pořádat trhy. Radnice se následně domluvila se společností Archetyp, z. s., že se stane pořadatelem trhů. Postupem času se ukázalo, že pořádání trhů není jen zajištěním jisté nadstandartní služby veřejnosti, ale i výnosné podnikání. V roce 2014 tak vedení městské části uzavřelo se společností Archetyp, z. s. smlouvu, která již radnici přinášela zisk ve výši sto tisíc korun měsíčně. Smlouva byla uzavřena do konce roku 2016.

Jak se blížil konec roku 2016 a vypršení smlouvy s Archetyp, z. s., vypsalo vedení radnice veřejnou soutěž na provozovatele farmářského trhu na dobu 4 let. V soutěži zvítězila firma World Production s.r.o., která neměla s pořádáním obdobných trhů žádné zkušenosti. Strhla se tak vlna nevole u Archetyp, z. s., prodávajících farmářů a návštěvníků trhů. Na všem se za mediální bouře chtěli jako vždy přiživit opoziční zastupitelé z Žižkov (nejen) Sobě. Kritizovalo se netransparentní výběrové řízení a to, že trhy nebudou mít dosavadní kvalitu. Po těchto reakcí se vedení městské části zaleklo uzavřít smlouvu s vybraným provozovatelem a celou soutěž radši zrušilo. Následně rada městské části odsouhlasila, že novým provozovatelem se stane společnost Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., společnost 100 % vlastněná městskou částí.“

A v této atmosféře se sešlo mimořádné zastupitelstvo. Naši zastupitelé si nejdříve v rozpravě vyslechli názory občanů, následně vládnoucí koalice a i opoziční Ž(n)S.

Tomáš Štampach k tomu dodává: „Návrh koalice na pořádání trhů městskou částí nám přišel jakou hloupý vtip. Městská část tu není od toho, aby podnikala v prostředí farmářských trhů a narušovala tak tržní prostředí! Opoziční Ž(n)S navrhoval uzavření smlouvy s Archetyp, z. s. na rok 2017 a od roku 2018 aby byl provozovatelem nově vysoutěžený dodavatel. Ani tento návrh neodpovídal našim představám. Nemůžeme bez řádné soutěže zvýhodňovat jednoho dodavatele před jiným a tím mu přihrávat do kapsy značný byznys. Přednesl jsem tak za Svobodné tento návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo MČ bere na vědomí Petici „Návštěvníci za zachování stávajícího organizátora farmářských trhů na náměstí z Jiřího Poděbrad“

2. Zastupitelstvo MČ schvaluje dočasné provozování farmářského trhu na náměstí Jiřího z Poděbrad do 31. 7. 2017 společností Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s.

3. Zastupitelstvo MČ schvaluje kroky vedoucí k okamžitému zahájení koncesního řízení na provozovatele farmářského trhu na náměstí Jiřího z Poděbrad s cílem, aby vybraný provozovatel mohl zahájit svoji činnost k 1. 8. 2017

4. Zastupitelstvo MČ ukládá Alexandru Bellu (místostarostovi), aby zadávací podmínky ke koncesnímu řízení byly diskutovány se všemi zastupitelskými kluby

Návrh usnesení byl koncipován tak, aby byla zajištěna kontinuita farmářských trhů a občané tak o tuto svoji oblíbenou akci nebyli ochuzeni. Zároveň, aby se městská část chovala jako řádný hospodář, nezvýhodňovala některé dodavatele a svoji podnikatelskou aktivitu omezila jen na nutně minimální dobu. Návrh usnesení podpořili vyjma nás dvou Svobodných zastupitelů už jen dva zastupitelé za TOP 09. Osobně nerozumím postoji zbytku TOP 09 a celé ODS. Svým hlasováním jasně deklarovali, že pravicové myšlenky se v jejich činech jen těžko nachází. Jako perličku můžu dodat, že nejvíce potěšeni s koaličním návrhem byli pochopitelně zastupitelé KSČM, kteří dokonce vzpomínali, jak to fungovalo ve středověku.“

Pražští Svobodní budou pochopitelně skrze své zastupitele celou kauzu dále sledovat a bedlivě monitorovat „(ne)úspěchy“ podnikatelských aktivit radnice.

 

- Autorem je Tomáš Štampach, předseda pražských Svobodných a zastupitel na Praze 3