Můžeme čekat jednotnou regulaci AirBnb?

14. 06. 2016

Evropská komise dle deníku The Guardian vydala na začátku června 2016 manuál pro členské státy ohledně tzv. sdílených ekonomik. Evropská komise definuje sdílené ekonomiky jako obchody, které pomáhají obyčejným lidem nabízet služby veřejnosti.

Můžeme čekat jednotnou regulaci AirBnb?

Příkladem těchto sdílených ekonomik je právě sdílené ubytování AirBnb či spolujízda Uber, které pražští občané ve velké míře užívají ať na cestách, nebo i doma. Dobrou zprávou je, že Evropská komise doporučuje členským státům, aby absolutní zákazy či rozsáhlé regulace byly až poslední možností, jak se s tímto fenoménem vypořádat. Špatná zpráva je ta, že Komise tuto variantu vůbec zmiňuje.

Více prezident Evropské komise Jyrki Katainen uvedl: „Potřebujeme jednotný přístup, aby naše dynamické start up projekty vzkvétaly a nevydaly se jinou cestou…“ Podobné vyjádření poskytl tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, který společný přístup podporuje. Prouza stejně jako Komise velkoryse navrhuje, že by se tyto služby neměly zakazovat. Co tato vyjádření prakticky znamenají? Z dokumentu, který Komise poskytla, vyplývá, že by členské státy mohly například uvažovat o vytvoření limitu pro počet dní v roce, během nichž může majitel bytu svůj domov „sdílet“. Plány komise i tajemníka Prouzy naznačují, že nás v blízké budoucnosti čeká přísnější státní regulace a že nám bude pravděpodobně vyhrožováno plošnými zákazy, pokud na tyto podmínky nepřistoupíme.

Myslíme si, že by se Evropská komise neměla zabývat vymýšlením nových regulací, ale radši deregulovat odvětví ekonomiky, kterým se nedaří tak dobře jako sdíleným ekonomikám. Ty jsou výjimečné právě tím, že fungují na tržním principu, ale zároveň se řídí platnými zákony o podnikání.

- autorem je Michael Kopecký, člen Svobodných a koordinátor pro Prahu 5