Karlův most znepokojuje pražské Svobodné

08. 08. 2013

Pražští Svobodní jsou znepokojeni nedávným incidentem na Karlově mostě, kdy členové občanského Sdružení výtvarníků Karlova mostu spolu s ochrannou službou a dokonce i přivolanou městskou policií zabránili dvěma mladým umělcům malovat na Karlově mostě turisty a portréty jim zadarmo rozdávat.

Karlův most znepokojuje pražské Svobodné

Pražští Svobodní jsou znepokojeni nedávným incidentem na Karlově mostě, kdy členové občanského Sdružení výtvarníků Karlova mostu spolu s ochrannou službou a dokonce i přivolanou městskou policií zabránili dvěma mladým umělcům malovat na Karlově mostě turisty a portréty jim zadarmo rozdávat. (více v článku O buranství a nesvobodě. A o Karlově mostě.)

Není možné, aby si nikým nevolená skupina občanů zprivatizovala národní kulturní památku. Sdružení výtvarníků Karlova mostu, které výhradně působí na mostě přes 20 let, nezveřejňuje informace o svém hospodaření, o své členské základně, nezdůvodňuje veřejně nepřijetí členů ani neudělení povolení či „licence“ k hudební produkci nebo prodeji výtvarných děl.

Svobodní jsou pro rozvolnění trhového řádu v Praze tak, aby i pro začínající umělce, řemeslníky a obchodníky bylo v Praze snadné začít tvořit a podnikat i třeba na Karlově mostě. Zde, na omezeném historickém veřejném prostoru, by se měli zájemci vybírat pravidelně veřejnou soutěží.

Magistrát nebo radnice Prahy 1 by určila počet míst, o která se na Karlově místě bude soutěžit tak, aby jejich množství nenarušovalo průchod turistů přes most. Je logické, aby se o tato místa soutěžilo poměrně často, pro dobu kratší než rok. Nabídka umění na Karlově mostě musí umět pružně reagovat na poptávku, aby se při zvýšené poptávce např. korejských turistů nabídka přizpůsobila jejich specifickým požadavkům. Pokud by v dalším čtvrtletí zahraniční zájem opadl, musí existovat možnost nabídku uzpůsobit chuti českých turistů. Pouze pravidelná a transparentní veřejná soutěž zajistí, aby byla místa přidělena spravedlivě a podle požadavků trhu.

V každém případě však podle Svobodných mohou občané postávat na Karlově mostě bez záboru a u toho kreslit nebo fotografovat, pokud tím nepřekáží procházejícím turistům a neblokují provoz. Rozdávání děl zdarma není komerční činností a nesmí být ze strany veřejné moci jakkoliv regulováno.

Svobodní se také pozastavují nad chováním přivolané městské policie, která proti studentům umění zakročila v rozporu s platnou právní úpravou a poškození majetku studentů ze strany členů občanského sdružení nijak neřešila. Svobodní ostatně navrhují obecní policie zcela zrušit.

 

Jiří Kubíček, předseda pražských Svobodných
Martin Pánek, člen republikového výboru Svobodných