Emisní zóny v Praze

24. 11. 2015

Od roku 2017 centrem Prahy se starším vozem neprojedete, může za to navrhovaná emisní zóna v Praze.

Emisní zóny v Praze

Co je to nízkoemisní zóna ?

 

Nízkoemisní zóna (dále označována jako NEZ) je taková oblast, kde obec může stanovit zákaz vjezdu vozidel dle emisních kategorií. Obec může udělovat výjimky, které zákon definuje velice vágně.

 

Plocha zóny bude zabírat zhruba deset až 12 procent území Prahy a pokrývat území uvnitř městského okruhu. Sahat tak bude zhruba od Holešovic na severu po Braník na jihu a od Malé Strany a Smíchova na západě do Strašnic.

Emisní kategorie

 

Kategorie vozidla je definována dle typu použitého motoru ve vozidle a roku výroby vozidla. Ve zjednodušené formě jsou platné následující emisní kategorie.

Poznatky od našich zahraničních sousedů

 

Německá organizace ADAC prováděla šetření pomocí meteorologických stanic uvnitř německých měst (některá zavedla NEZ a jiná ne). Výsledkem tohoto šetření byl rozdíl v koncentraci drobných prachových částic méně než 2 procenta, což k rozptylu měřených hodnot nedosahuje ani hodnoty statistické chyby.

Emisní zóny a Strana svobodných občanů

 

Svobodní nesouhlasí se vznikem NEZ v Praze, které navrhuje Rada hl. města Prahy. Jedné se o nesmyslné omezení individuální automobilové dopravy. Jsme přesvědčeni, že dojde ke zhoršení životních podmínek na hranicích NEZ a zároveň vzroste korupce a klientelismus při udělování výjimek pro vjezd do nízkoemisní zóny.

 

Dále se domníváme, že ke snížení emisí v Praze vede pouze cesta skrze plynulejší automobilovou dopravu. Navrhujeme pro to odstranění tzv. Zpomalovacích červených vln ze semaforů a odstranění semaforů z míst, kde jejich umístění postrádá smysl.