Čisté a bezpečné ulice

08. 09. 2014

Aby byla pražská veřejná prostranství dobrým místem pro život, je nezbytné zajistit bezpečnost v ulicích. Městská policie v současné době zaměstnává příliš mnoho administrativních pracovníků. Tento počet chceme snížit a naopak navýšit kapacity strážníků v ulicích. Dohlédneme na to, aby Městská policie ručila za pořádek a bezpečí a neobtěžovala zbytečně občany kvůli bagatelním přestupkům.

 

Spolu s bezpečností leží odpovědnost města také v čistém životním prostředí. Čisté chodníky a udržovaná zeleň jsou vizitkou městských částí a jejich znečišťování či poškozování musí zabránit právě strážníci Městské politcie. Chceme zrušit poplatek za psa, protože se jedná o nespravedlivou daň, která skutečný problém se znečišťováním neřeší. Svobodní odmítají trestání slušných majitelů psa souhrnou daní.

Plánujeme zrušit či omezit i další obecní poplatky tak, aby radnice poskytovala občanům nezbytný servis a nestála v cestě jejich individuálním zájmům. Zastupitelé jsou zde pro občany, nikdy to není naopak. A pro Svobodné zastupitele to platí dvojnásob!